O Mnie

Z wykształcenia jestem politologiem, zawodowo zajmuję się szkoleniami i rozwojem, power speech zaś z zamiłowania jestem społecznikiem, pisarzem. 

Zmagam się od urodzenia z rzadką wrodzoną dolegliwością skóry. Nazywany często jestem „Człowiekiem Motylem” lub „Motyl z Żelaza”. 

Od urodzenia zmaga się z rzadką niepełnosprawność wrodzoną wadą skóry. Nazywany jest „Człowiekiem Motylem”. Jego niepełnosprawność nie jest jednak dla niego przeszkodą w stawianiu sobie coraz to śmielszych wyzwań i dążeniu do ich realizacji. Jest Człowiekiem, który swoim przykładem udowadnia, że własne ograniczenia, spadek motywacji, brak sensu życia i efektów działania czy problemy zdrowotne, a także brak akceptacji siebie w tym wiara we własne siły pozwalają przezwyciężyć największe życiowe trudności.