Akceptacja

Nie potrafisz zaakceptować siebie takim jakim Jesteś? Sprawię, że Twoja samocena, wartość wzrośnie!